Mu’jazay mayray Nabee (Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam) kay (PTV HOME)

Mu’jazay mayray Nabee (Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam) kay (PTV HOME) – Ep# 6 

“Haathoon aur Ungliyoon ki Barkaat” (Part 2)