عید میلاد النبی ﷺ پروگرام ، جامع مسجد گلزار حبیب ، ۳۰ نومبر ۲۰۱۷