Mu’jazay mayray Nabee (Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam) kay (PTV HOME)

Mu’jazay mayray Nabee (Sallal Laahu ‘Alaiehi Wa Sallam) kay (PTV HOME) – Ep# 16

“Lu’aab e Dahan ki Barkaat” (Part 1)